بهترین کمپین های تبلیغاتی دنیا

کمپین تبلیغاتی کمپین تبلیغاتی  مجموعه ای از راه ها برای تبلیغ یک موضوع و هدف خاص است. در واقع در کمپین تبلیغاتی مجموعه ای از ابزار تبلیغات است است که حول یک پیام متمرکز شده اند. در کمپین های  تبلیغاتی از راه های مختلف بازاریابی برای رساندن این پیام استفاده می‌شود. همچنین زمان بندی برای این کمپین ها

ادامه مطلب