دسته: هنر

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک

در نیمهٔ دوم قرن هفدهم در اروپا، جنبشی هنری و فرهنگی شکل گرفت که به مکتب کلاسیسم معروف شد. جنبش کلاسیسم با الهام از هنر یونان و روم باستان، و بازگشت به اصول و ارزش‌های زیبایی‌شناسی آنان شکل گرفته است. کلاسیک در زبان لاتین طبقه و گروه معنی می دهد. کلاسیک در معنای وسیع خود

ادامه مطلب
مکتب ادبی

مکتب ادبی

نظریه ادبی، مطالعه نظام‌ مند ماهیت ادبیات و روش های تحلیل ادبی است. از قرن نوزدهم، پژوهش ادبی شامل نظریه ی ادبی و ملاحظات تاریخ فکری، فلسفه اخلاق، نبوت اجتماعی، و مضامین بین‌رشته‌ای مرتبط با نحوۀ تفسیر مردم از معنا است. در علوم انسانی در دانشگاه‌های مدرن، سبک اخیر پژوهش‌های ادبی، شاخه‌ای از پساساختارگرایی است

ادامه مطلب