برچسب: مستند معاصر ایران

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
انواع فیلم مستند – قسمت دوم

انواع فیلم مستند – قسمت دوم

انواع فیلم مستند بیرونی – ذهنی (تجربی و عاطفه‌گرا) تاویل‌گر عینیت (سینمای اشراقی) مشاهده و عین‌گرایی، نقطۀ عزیمت سینمای واقع‌گرا است. همچنین باید افزود، گرچه فیلم تبلیغاتی در ردۀ مستند داستانی و بازسازی نیز ساخته می‌شود لیکن برای تاثیرگذاری بیشتر از ویژگی‌های مستند محض، سود می‌گیرد. بیرونی – ذهنی (تجربی و عاطفه‌گرا): این گرایش، به

ادامه مطلب
انواع فیلم مستند – قسمت اول

انواع فیلم مستند – قسمت اول

تعریف مستند و شکل گیری آن از سه گونۀ مستند بازسازی شده، محض، داستانی در ایران، مستند محض، به مثابه گسترده‌ترین حیطه، در سطح عناصر چهارگانه‌ی امر واقع دارای پنج عرصه‌ی عین گرایی (گسترده سازی گزارش)، واقع گرایی، فیلم‌های تجربی، عاطفه‌گرا و به اصطلاح شاعرانه (بیرونی-ذهنی) و تأویل گر است. عرصه واقع‌گرایی و عین‌گرایی واقع

ادامه مطلب
خانه سیاه است – نگاهی به مستند فروغ فرخزاد

خانه سیاه است – نگاهی به مستند فروغ فرخزاد

نگاهی به مستند فروغ فرخزاد مستند حیثیت آور تعریفی بود که دکتر حمید نفیسی از خانه سیاه است ارائه داد. چون فیلم به نمایش زشتی‌های ظاهری و نقص‌های بدنی جذامیان اکتفا نمی‌کند و انسان بودن و انسانیت جذامیان را علی رغم این زشتی منظر به تماشاگر یادآور می‌شود. این گفته در حد خود واقعیت‌هایی دربردارد.

ادامه مطلب